رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پارک اتابک در واقع بنایی بود که به خواست«علی اصغرخان اتابک اعظم» برای اقامت شخصی وی در محله اعیان نشین طهران قدیم، ساخته شده بود. درگیری قوای دولتی و نیروهای مجاهدین مشروطه خواه به رهبری ستارخان در این باغ روی داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر