رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پرورشگاهی در تهران

این عکس از یکی از پرورشگاه های تهران در سال 1304 گرفته شده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر