رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پرچم های آویخته در خیابانی در مسکو

 

خیابان گورکی، همانند بقیه مناطق مسکو طی چند روز پیش از اول ماه می، پوشیده از پرچم ها بود

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر