رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به محض این که تهران فتح شد، رجالی که مخالف«محمدعلیشاه» بودند،‌در مجلس شورای ملی به دیدار سرداران انقلاب رفتند. در این عکس،«سپهسالار تنکابنی»فرمانده اردوی گیلان، «عضدالملک»نایب السلطنه، «عین الدوله» و«علاءالدوله» دیده می شوند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر