رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پل ارغوانشاه

دورنمای پل ارغوانشاه از داخل کلات. جای سرباز را در توی دو پایه پل ساخته اند. سه اطاق سربازنشین هم در روی پل است. جای صاحبمنصب که عبارت از دو اطاق است، به ورود دهنه جنب کوه دست راست ساخته شده و چنین پل و برج است. این محل باصفا و بهترین نقاط کلات است.  

اشتراک گذاری

ارسال نظر