رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از زمان های بسیار دور، پل مارنان واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه زاینده رود، در غربی تـرین قسـمت شــهر اصفهان بود و اتصال روستاهای سرسبز مابین این دو قسمت، از طریق پل مارنان امکان پذیر می شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر