رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پودر برف

 

اهل تحقیق می توانند با استفاده از این آگهی قیمت های امروز را با آن روزها مقایسه کنند، تا معلوم بشود که در این پنجاه سال قیمت مایحتاج خانواده ها تا چه اندازه افزایش داشته و آیا دریافتی حقوق بگیران نیز به این اندازه افزایش یافته یا خیر؟

چشم بسته می توان گفت: خیر.

سال 1343

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100