رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیامدهای جنگ در کره

در پایان جنگ کره ، قایق های بومی در حال آماده شدن برای انتقال مردم به مناطق امن و نجات دادن آنان از نیروهای کمونیست هستند.

کره _ اول فوریه 1951

اشتراک گذاری

ارسال نظر