رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیمان فرانسوی – روسی

متن پیمان:

این پیمان به مدت 20 سال ادامه خواهد داشت اگر حداقل یک سال قبل از انقضای این مدت توسط یکی از طرفهای عالی معاهده نقض نشود، بدوم محدودیت در مدت زمان لازم الاجرا باقی می ماند. سپس هریک از طرفین متعهد عالی آن را با اعلامیه ای به این منظور فسخ می نماید با اخطار قبلی، از یک سال قبل با اعتقاد به این مطلب مستشاران فوق الذکر معاهده حاضر را مضا کرده و مهمور می نماید

قرارداد تنظیم شده در مسکو در دو نسخه- 10 دسامبر 1994

سخنرانی «ژنرال دوگل» از رادیو لندن

رهبرانی که طی سالهای متمادی در راس ارتش فرانسه خدمت می کردند، دولتی تشکیل دادند که با ادعای شکست ارتشمان برای متوقف کردن جنگ با دشمن در تماس بود. در حقیقت ما تحت فشار قرار گرفتیم دشمن نیروی زمینی و هوایی مارا از نظر مکانیکی کاملا در هم شکسته است. آنچه باعث عقب نشینی ما میشود بسیار فراتر از تعداد نفرات آنها هواپیماها و تاکتیک های آلمانی است این تعقیب و ردگیری های هواپیما و تاکتیک های آلمانی بود که رهبران مارا شگفت زده کرد تا جایی که آنها را به مرتیه ای که اکنون هستند رسانید.

اما آیا آخرین کلمه گفته شده است؟ آیا باید نا امید شد؟ آیا شکست نهایی است؟ جواب خیر

باور کنید من آگاهانه با شما صحبت می کنم و می خواهم بگویم فرانسه چیزی را از دست نداده است.همان راههایی که به شکست فرانسه منجر می شود به ارمغان آورنده پیروزی است چون فرانسه تنها نیست چون فرانسه تنها نیست. فرانسه یک امپراطوری مسیع پشت سر خود دارد و وارث یک امپراطوری بزرگ است این کشور می تواند مانند انگلیس از صنعت عظیم ایالات متحده بدون محدودیت استفاده کند این جنگ تنها محمدود به قلمرو تیره بخت ما نیست. این جنگ مخصوص فرانسه نیست. این یک جنگ جهانی است. همه اشتباهات تاخیر ها و رنج های ما مانع از پدید آمدن ابزارهایی نیست که روزی دشمنان ما را نابود کنند. اموز باید به واسطه نیروی نظامی بتوانیمدر آینده پیروزی را به دست آوریم. سرنوشت جهان در اینجا رقم می خورد. من «ژنرال دوگل» هم اکنون در لندن هستم و بدین وسیله از تمامی افسران و سربازان فرانسوی که در خاک انگلیس هستند، چه آنهایی که مسلح هستند و چه کسانی که مسلح نیستند دعوت می کنم به اینجا بیایند . از مهندسان و کارگران متخصص در صنایع تسلیحاتی، آنهایی که در قلمرو انگلیس هستند یا کسانی که می توانند خود را به انگلیس برسانند، دعوت می کنم و از آنان می خواهم که با من در تماس باشند. هر اتفاقی که بیفتد شعله مقاومت فرانسه نباید خاموش شود و خاموش نیز نخواهد شد فردا هم مانند امروز از رادیو لندن صحبت می کنم.

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر