رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژاپنی های خسته در راه بازگشت به خانه

این عکس از پایان روز در متروی توکیو است. جابه جا شدن در بزرگترین شهر جهان تقریباً دو ساعت زمان می برد و این موقعیت مناسبی است برای خوابیدن و استراحت کردن.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر