رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژست معروف چرچیل

سیگار برگ چرچیل تقریباً هیچگاه از او جدا نمی شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر