رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال بارون مایدل

ژنرال مایدل در اوایل جنگ جهانی اول از طرف دولت روسیه تزاری مامور شد تا بریگاد قزاق را توسعه دهد وبه دیویزیون تبدیل نماید تا روسها بتوانندمقابل نیروهای “اسپیار” که در جنوب به دست انگلیس ها تشکیل یافته بود عرض اندام کنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100