رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال در حال ماهیگیری

«فرانکو» در ماهیگیری ید طولائی داشت. او در اعماق دریا بی باکی خود را آزمایش می کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر