رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال دوگل و خواهرانش

از چپ به راست: «ماری اگنس» ، «شارل» و «ژابیه دوگل»

«شارل آندره ژوزف ماری دو گل» رئیس جمهور فرانسه بود. در جنگ اول جهانی شرکت داشت و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. در چند دوره ریاست جمهوری وی، فرانسه از یک کشور جنگ زده به یکی از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شد. پایه‌گذاری سیاست خارجی مستقل فرانسه بعد از جنگ دوم در برابر فشار آمریکا حاصل سرسختی او بود. جنگ الجزایر و استقلال آن کشور از فرانسه در دوران ریاست جمهوری دوگل رخ داد.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر