رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال دوگل

در ژوئن 1940 این ژنرال مصمم برای نخستین بار فراخوان فرانسویان آزاد را مطرح کرد

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100