رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال نوئل-ادوارد دو كاستلناو

مارشال فراموش شده جنگ

نوئل-ادوارد دو كاستلناو (9441-1851) در آغاز ستوان دوم 17 ساله‌ ای بود از خانواده ای اشرافی در ایالت اوبرك (آویرون). وی در 1869 وارد دانشگاه نظامی «سن سیر» شد. در هفده سالگی، با درجه ستوان دومی در جنگ فرانسه و پروس خدمت کرد. وی در سال 1878 در دانشگاه پذیرفته شد. به دلیل خاستگاه اشرافی و بی توجهی به حضور در کلیسا مدتها از پیشرفت محروم بود. وی در سال 1911 برای کمک به «ژوزف ژوفر» فراخوانده شد. خصومت نمایندگان رادیکال -سوسیالیست با او که در آن زمان بر مجلس و دولت تسلط داشتند، وی را به لقب “کاپوچین چکمه” یا “ژنرال یهودیت” مشهور کرده است. جنگ، سه پسرش را از او گرفت. او پیروزی خود را مدیون از خودگذشتگی سربازان می‌دانست و منکر هرگونه نبوغ نظامیِ ژنرال ها بود. بنابراین ردپایی از او در تاریخ جنگ جهانی اول تا زمان مرگش دیده نمی‌شود. به همین دلیل خاطراتی از خود به جای نگذاشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر