رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال پل پاو

هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، ژنرال ژ«وزف جوفر» ، فرمانده کل، ژنرال «پل ماری سزار جرالد پاو»  بازنشسته را به خدمت فراخواند. همزمان با کمرنگ شدن امیدهای فرانسه برای پیروزی سریع در «ایالت آلزاس» ارتش پائو متلاشی گردید. در واقع، فرماندهی «ژنرال پائو» حداکثر  2 ماه طول کشید. پس از آن وی به عنوان نماینده فرانسه به روسیه اعزام شد. پاو در دوم ژانویه  1932 درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر