رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال ژوزف ژاك سزار ژوفر

ژوزف ژاك سزار ژوفر

ژنرال فرانسوی، (1852-1931)، متولد: 12 ژانویه ی 1852 در ریوزالتس ، فرانسه بود، كه  از آغاز جنگ جهانی اول تا  پایان سال 1916 به عنوان فرمانده كل نیروهای فرانسه، در جبهه غرب خدمت كرده بود. وی در جنگ فرانسه و پروس؛ در محاصره پاریس شرکت داشت.
از« ژنرال جوفرـ، با اصطلاح چهارپایی که به شیرها فرمان می داد؛  یاد شده است. او در سال 1914 صد ژنرالی را که آنها را نا کارآمد تلقی می کرد از سمت خود بر کنار کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر