رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کابینه فروغی

اعضای کابینه«محمدعلی فروغی» (ذکاء الملک) شهریور۱۳۱۲ 

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر