رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارت پستال قدیمی

نوشته روی کارت پستال: کاغذ اعلی حریت- «ستارخان»، سردار آذربایجان- حضرت اشرف «سپهدار اعظم»- «صمصام السلطنه»، سردار عراق عجم

اشتراک گذاری

ارسال نظر