رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کالسکه اهدایی پرنس مراد

کالسکه اهدا شده توسط «پرنس مراد» که در سالن «دمی گالاناپلئون III» در موزه ماشین در شهر «کومپین» فرانسه قرار دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر