رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درشکه قدیمی

پادشاهان ورجال مهم مملکتی از وسایل حمل و نقل آن روز مانند درشکه استفاده می کردند و حتی برای برخی از آنان درشکه به صورت سفارشی ساخته می شد.  امّا پس از مدتی این انحصار از اختیار آنان خارج شده و  اقشار دیگر هم از درشکه در زندگی روزمره خود استفاده کردند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر