رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک نگاره تاریخی

یک نگاره تاریخی که احتمالاً به زمان عهدنامه ترکمانچای مربوط است

1-«خسروخان خواجه» 2- «شاهزاده صدرالدوله»-3- «حاجی میرزا آقاسی»-4- «عباس میرزا»ست که مُرده(پس عباس میرزا نایب السلطنه ولیعهد نیست. چون وی در زمان عهدنامه ترکمانچای مناسبتی با این عکس ندارد)5- «میرزا ابوالحسن خان ایلچی»-6- «شاهزاده کیقباد میرزا». این عکس هم از روی همان کتاب شخص سیاح روسی افتاده شده است.«احمد» 1296

«ناصرالدین شاه»در حاشیه عکس در این باره که تصویر«عباس میرزا»ربطی به ولیعهد ندارد، به خط خود، چنین نوشته است:«این شکل عباس میرزایی باشد که مُرد(و)برادر ملک آرای حالیه بود و پسر خدیجه خانم معروف به دختر کُرد چهریقی آذربایجان بوده اند.»(خدیجه خانم چهریقی، زن سوگلی محمدشاه قاجار بود.)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.