رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کتیبه ای به خط ثلث

کتیبه ای به خط ثلث تلفیقی از استاد فقید«شوقی افندی» 1275

«رُویَ الحسن، عن ابی الحسن، عن الحسن، عن جدالحسن، ان احسن الحسن، الخلق الحسن» 

روایتی است با واسطه هایی همه به نام«حسن» از امام حسن(ع) از جدشان، پیامبر اکرم(ص):«بهترین نیکویی ها داشتن اخلاق نیکوست.» نکته در نگارش شش«حسن» در یک مرقع کوتاه است.

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر