رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره ای از«محمدکریم بهادرخان زند»

«محمدکریم بهادرخان زند» وزیراعظم«شاه اسماعیل سوم » و فرمانروای ایران از سال 1128 تا 1157 خورشیدی و بنیانگذار دودمان زندیه بود. «کریم‌خان» پس از فروپاشی حکومت«نادرشاه»  تمام بخش‌های مرکزی، شمالی، غربی و جنوبی ایران را تحت حکومت خود درآورد.«کریم‌خان» در دوران اوج حکومت خود تقریباً بر تمام ایران حکومت می‌کرد، اما از تاج‌گذاری خودداری نمود و پس از پیروزی بر«محمدحسن خان قاجار»در دیوانخانه قدیم تهران بارعام داد و خود را«وکیل الرعایا» خواند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر