رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید از آشپزخانه اسرای جنگ

بازدیدی از آشپزخانه یک بیمارستان مخصوص اسرای جنگ

از چپ به راست : «ژنرال ادگار ایی هیوم» ، «ژنرال فرانک سی» ، «نویرس» و «کلنل چارلز وسون» از نیروهای استرالیایی در کره.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر