رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کلنل آق اولی

نفر وسط«کلنل فضل الله خان آق اولی»

جمعی تصمیم داشتند که در جریان کودتا به وسیله روسای ژاندارم اقدامی نمایند ومماژور فضل الله خان» را در نظر گرفته بودند که با او مذاکره نمایند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر