رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کلنل چرنوزوبوف

شماره 1: «کلنل چرنوزوبوف»فرمانده بریگاد قزاق، شماره2: امیر تومان«امان الله میرزا ضیاء الدوله»رییس ستاد قزاقخانه. این عکس در سال 1903 میلادی در تهران گرفته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر