رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کندی در حال بررسی بمب اچ کیو

شخصی که لباس نظامی بر تن دارد، رئیس ستاد فرماندهی استراتژیک، «ژنرال توماس پاورز» نام دارد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100