رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کودکی با شجره نامه معتبر

جورج گرف فون والدرسی کودکی است که شجره نامه قابل توجهی دارد. پدرخوانده او صدراعظم آلمان، دکتر کنراد آدنائر است. او توسط پاول آدنائر، پسر دکتر آدنائر که کشیش بود، غسل تعمید داده¬شد.
این پسربچه، نوه برادر بزرگ صدراعظم دکتر آدنائر و فیلدمارشال والدرسی و صدراعظم پیشین رایش، فورست فون بولو است. او از طریق مادر خود با دکتر آدنائر نسبت می یابد. مادرش دختر بزرگ قاضی پروفسور آگوست آدنائر برادر صدراعظم بود. گرف جورج فون والدرسی، پدربزرگ این بچه، فرماندهی نیروهای آلمانی در برابر شورش مشت زن ها در چین را برعهده داشت. مادربزرگش، دختر آدولف فون بولو، برادر صدراعظم پیشین رایش یعنی فورست فون بولو بود که در سال 1849 متولد شد و در سال 1930 درگذشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100