رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:ملیجک، مهندس الممالک، مظفرالدین شاه، عبدالعلی میرزا 

برگرفته از کتاب «گنج پیدا، مجموعه ای ازعکس های آلبوم خانه کاخ موزه گلستان، همراه با رساله عکسیه حَشریّه، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک»- به کوشش« بهمن جلالی»

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر