رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گروه نمایش

گروه نمایش متشکل از کودکان خردسال با لباس های زیبا، در انتهای سمت چپ، خدمتگذاری دیده می شود که وظیفه مراقبت از کودکان را برعهده داشت

اشتراک گذاری

ارسال نظر