رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گریان روی خرابه ها

یک افسر پلیس با یکی از ساکنان جنوب لندن که خانه اش بر اثر اصابت موشک  V_1 ویران شده ، ابراز همدردی می کند . همسر این مرد نیز در انفجار ها جان باخته بود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر