رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گزارش علیقلی بختیاری از ورود به قم

گزارش علیقلی بختیاری(که احتمالاً حاکم یا فرمانده لشکر بوده)از ورود خود و سوارانش به قم، خطاب به«محمدولیخان» سپهسالار اعظم

از قم به قزوین

نمره 3- عدد کلمات 101

به تاریخ 8 شهر جمادی الثانی سنه 1327

حضور مبارک حضرت اشرف آقای سپهدار اعظم دامت شوکته، هفتم با سوار بختیاری وارد قم شدم. شهر عموماً اظهار بشاشت و نشاط کرد. استقبال شایان نمودند. هنوز به طهران مخابره نشده، چون که قونسول های روس و انگلیس از اصفهان دنبال بنده آمده اند که مذاکرات نمایند. منتظرم حرف های آنها را بشنوم که چه می گویند و چرا آمده اند. بعد با طهران، سوال جواب لازم بشود. مستدعیم حضرتعالی از سلامتی و نتیجه اقدامات و قرارداد خودتان به طهران، بنده را مستحضر فرمایید. امیدوارم مستدعیات حضرتعالی که راجع به عموم ملت است، پذیرفته شده باشد.

«علیقلی بختیاری»

اشتراک گذاری

ارسال نظر