رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گزارش فاتح الدوله به حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد

مکتوب«فاتح الدوله»به«حاج میرزا ابوالمکارم»درباره برخی عوامل نابسامانی در ولایت زنجان

خدمت ذی شرافت جناب مستطاب شریعتمدار، ملاذالاسلام و قدوه الانام، حجت الاسلام«آقای حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد»دامت برکاته مشرف شود

به شرف عرض عالی می رساند رقیمه مطاعه واصل و از اظهار تفقد و بشارت مزاج شرافت آیت، خوشوقتی و مسرت، حاصل آمد. این که در تصدیع جواب، مختصر تاخیری رفته است، به واسطه عارضه کسالت مزاج است که از اختلاف هوای این سامان هنوز روز خوش ندیده است. امید است انشاءالله تعالی از فضل قادر متعال و توجهات مخصوص و انفاس قدسیه جناب مستطاب عالی، رفع امراض جسمانی و روحانی ارادت شعار به زودی بشود. در باب مطالبی که مرقوم شده بود، ارادتمند که منکر این اساس مقدس نیستم و از چهل سال قبل الی کنون، مروج این ترتیب بوده و می باشم. از ازل بوده ام از سلسله دُردکشان، که(نه)از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. ولی به رعایت ترتیب صحیح که موجب آسایش حال و ترفیه احوال عجزه و مساکین و ضعفا و فقرا بوده است و همواره نیت و قصدم، مجذوب و نکول نمودن اجامر و اوباش و مردمان متعدی و ظالم و بدخواه بوده، گویا این اساس مقدس را هم برای مسئله برپا نموده اند. اما در زنجان نتیجه برعکس بخشیده و رعایت این ترتیب به هیچ وجه نشده، بلکه این طایفه، مقتدرتر و مسلط شده اند. انشاءالله به همراهی حضرت عالی رفع این عیوبات شده، موجبات آسایش عموم اهالی فراهم خواهد آمد و این اوضاعی که از روی عدم ترتیب و علم پیش آورده اند و تولید زحمت گردیده، تسویه شده، امورات، مرتب خواهد گردید. ایام عزت و شوکت، مستدام باد.

«فاتح الدوله»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.