رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گزارش یک قتل

گزارش یک قتل و درخواست عدلیه  ازمرحوم «حاج میرزا مهدی زنجانی» در کمک به  کشف موضوع  و متهم به قتل
احتمالاً متهم در منزل ایشان  بست نشسته  بوده است.

وزارت عدلیه  اعظم
عدلیه خمسه ،
۵ شهر جمادی الثانی، مطابق سوم  برج  دلو، ایت ئیل ۱۳۴۱ قمری
حضور مبارک حضرت مستطاب حجه الاسلام آقای «حاجی میرزامهدی»  دامت برکاته
راجع  به  قتل “ایران” نام  که  چند شب قبل درمنزل قاسم، پسر حاجی یوسف اتفاق افتاده ، چون قضیه ما بین چهار نفر، واقع  و ناچار، اداره مدّعی العمومی در کشفیات این قضیه  بایستی موافق  قوانین مملکتی  اقدام نماید ، اینست که  بر حسب  اطلاع ؛ “اکبر” نامِ متهم به  قتل در منزل حضرت مستطاب عالی میباشد ، نظربه اینکه  موضوع  قضیه  فوق العاده  مهم است در این صورت متمنّی است، مشارُالیه  را به  اداره مدعی العمومی اعزام  فرمائید  تا درکشف  قضیه  اقدامات  لازمه به عمل آمده  و نتیجه مطلوبه حاصل شود.
زاهد الزمان، مدعی العمومی  بدایت جلیله خمسه

اشتراک گذاری

ارسال نظر