رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک اتومبیل قدیمی

اتومبیل در اوایل قرن بیستم وارد ایران شد

در سال 1281 شمسی یا 1902 میلادی«مظفرالدین شاه» در اولین سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد و دو دستگاه از آن را خرید و با خود به ایران آورد. این خرید دقیقاً در زمانی انجام شد که خزانه دولت ایران، خالی بود و مردم با شرایط بد اقتصادی روبرو بودند. او در اولین نظر به اتومبیل ها به آنها دل بست و از محل چندصد هزار لیره استقراضی از بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به انگلیسی ها بود، دو دستگاه رنو خریداری نمود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر