رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک عکس خانوادگی از امین السلطان

«اتابک اعظم»

«اصغرخان‌امین‌السلطان اتابک اعظم» مانند پدرش، نقطه ضعف«ناصرالدین‌شاه» را به‌ خوبی درک کرده‌ بود و برای این که شاه را کاملاً به‌طرف خود جلب نموده و او را همیشه از خود راضی نگه دارد، مرتباً پول‌ هایی به‌عنوان پیش‌کشی یا چیزهای دیگر که شاه به آنها خیلی میل داشت، به او می‌رساند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر