رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کله پزی

یک کله پزی  معروف که در سال 1320 در چهارراه گمرک بود،

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100