رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درود بر کسانی که به دنبال شاهد برای آنهایی که جنگیدند و نمونه شجاعت بودند و  این شاهکار شماست که به تمام فرانسوی ها تعلق دارد. 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر