رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رژه پیروزی ارتش سرخ

 

در برلین مقاومت خیابان به خیابان ارتش آلمان ادامه یافت تا در نهایت به تسلیم بی قید و شرط و خودکشی «هیتلر» منتهی شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100