رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

به سوی اروپا

24 مارس 1968 نمایشگاه لیون برای پنجاهمین بار افتتاح شد این نمایشگاه، مبیّن ارزش مدرن اقتصاد فرانسه بود. از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟) سنت سایرن…

شروع راهپیمایی

شروع راهپیمایی در زمان «استالین» مراسم روز می، نمایش توان نظامی اتحاد جماهیر شوروی بود و این رژه به تنهایی چند ساعت به طول می انجامید. اکنون این زمان، بسیار…