رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق-41

رجال ایران از دیدگاه کاساکوفسکی- قسمت دوم حاجی محمدحسن امین الضرب «رئیس سابق ضرابخانه،«حاجی محمدحسن»(امین الضرب) اولین متمول ایران، متهم است به اینکه چندین کرور مسکوک مسین کم عیار و تقلبی علاوه…

مخبرالسلطنه

 از چپ: نفر پنجم«مخبرالسلطنه هدایت»- نفر ششم:«صولت الدوله قشقایی»رییس ایل قشقایی- نفر هفتم:«قوام الملک شیرازی»

تلگراف نجفقلی بختیاری درباره اوضاع داخلی زنجان

تلگراف«نجفقلی بختیاری» درباره اوضاع داخلی زنجان و لزوم مقابله با اشرار اداره تلگرافی دولت علیه ایران از: باغ[باغشاه] نمره مطلب: فوری 4 برج میزان جنابان مستطابان ملاذالانام، آقایان علماء اعلام، کثرالله امثالهم و تجار…

برگی از مجله شرافت

عمارت ایران در اکسپوزیسیون پاریس «مصور الملک» نمره چهل و ششم- شهر صفرالمظفر 1318 این روزنامه شریفه ماهی یک مرتبه به طبع می رسد. قیمت نسخه، یک قران، سالیانه یک…

حسین پاشاخان

«امیربهادر جنگ» فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان«محمدعلیشاه» «ناصرالدین شاه» در سال۱۳۱۰لقب«امیربهادر» را به«حسین پاشاخان»اعطا کرد. «امیربهادر» در سال ۱۳۱۳پس از جلوس«مظفرالدین میرزا» به تخت سلطنت، رییس کشیک‌خانه دربار شد…

نامه ای از امیر-9

نامه ای از«امیرکبیر» به«ناصرالدین شاه» هوالله قربان خاکپای همایون مبارکت شوم    دستخط همایون زیارت شد. اولاً بلی«ملک زاده» در زد و خورد درددل است. می خواهد انشاالله غلام جدیدی برای…