رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

قائم مقام

«میرزا ابوالقاسم قائم مقام» «میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی» وزیر«عباس میرزا» نایب السلطنه و صدراعظم«محمدشاه قاجار» پسر«میرزا عیسی فراهانی» مشهور به«میرزا بزرگ قائم مقام اول» و از رجال بزرگ ادب…

آغامحمدخان

«آغامحمدخان» موسس سلسله قاجاریه «آغامحمدخان» پسر بزرگ«محمدحسن خان قاجار قوانلو» در محرم سال 1155 هجری قمری در گرگان زاده شد. در سال 1160 هجری قمری که«علی شاه» یا«عادل شاه» برادرزاده«نادرشاه»…

عکس قدیمی

نوشته زیر عکس: و بنده هم در مدرسه دارالفنون می روم و از 22 شهر جمادی الاول امتحان ما شروع خواهد شد الی دو ماه دیگر. خدمت برادر محترمم «آقاجواد»…

ناصرالملک

«ابوالقاسم قره گوزلو» معروف به«ناصرالملک» فرزند«سرتیپ احمدآقا»از فرماندهان قزاق همدان و جدش«میرزا محمودخان ناصرالملک» از درباریان بسیار متنفذ و مورد علاقه«ناصرالدین شاه» بود. «ابوالقاسم» برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفت…

دستور رییس نظام زنجان در مورد پیگیری املاک میرزا ابوطالب زنجانی

دستور«وجیه الله میرزا سیف الملک سپهسالار» به«رشیدالدوله» رییس نظام زنجان در مورد پیگیری مطالبات املاک«حاج میرزا ابوطالب زنجانی» نواب اشرف والا«رشیدالدوله»رییس نظام خمسه و گروس زیّد مجده از قراری که…