رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

نامه ستارخان به اسماعیل

نامه«ستارخان» به«اسماعیل» فی 15 شهر محرم 1327 خدمت جناب عمدة الامرا«اسماعیل آقا» دام مجده انشاالله مزاج شریف، قرین کمال صحت و سلامت می باشد. بعدها از این که در مواقع و موارد…

تعرفه انتخاب

(تعرفه انتخاب)-نمره 82- تاریخ 12 ربیع الثانی دارنده تعرفه: حضرت مستطاب حجة الاسلام آقای حاجی میرزا مهدی آقا- پسر: جناب حاجی میرزا ابی عبدالله مرحوم، اعلی الله مقامه- شغل: ...…

رییس بلدیه

«سرهنگ کریم آقاخان بوذرجمهری» رییس بلدیه(شهردار)تهران «کریم آقاخان» در سال 1265 در یکی از قراء کاشان متولد شد. وقتی به سن رشد رسید،‌ حرفه بنایی آموخت  و در هجده سالگی…

عامل کودتا

«سرتیپ فضل الله زاهدی» در میان جمعی از ماموران حکومتی «زاهدی» در سال 1332 عامل کودتای آمریکایی 28 مرداد شد و به درجه سپهبدی رسید