رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

پرنس ارفع

«میرزا رضاخان»(پرنس ارفع) «رضا ارفع» معروف به«پرنس ارفع الدوله» و متخلص به«دانش»در سال 1233 در تبریز متولد شد. برای ادامه تحصیلات به استانبول و سپس به قفقاز رفت و به…

ولیعهد شنل بر دوش

«محمدحسن میرزا» «محمدحسن میرزا» آخرین ولیعهد سلسله قاجاریه و سومین فرزند ذکور«محمدعلی شاه» در سال 1279 در تبریز متولد شد. مادرش«ملکه جهان»دختر«کامران میرزا»ی نایب السلطنه بود. در استبداد صغیر چندی…

عکسی با اشغالگران

«سپهسالار تنکابنی»نخست وزیر زمان جنگ در میان صاحبمنصبان اشغالگر روس و خانواده های آنها «سپهسالار تنکابنی» تحت فشار دولت اشغالگر روسیه تزاری با توسعه قزاقخانه به خرج دولت ایران موافقت…

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.