رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

سردار اسعد اول

«سردار اسعد اول»با عصا و کلاهی در دست در مرکز عکس دیده می شود. او یکی از فاتحان تهران در سال 1327 هجری قمری بود. پس از درگذشت او پسرش«سردار…

معین نظام

«آقا بالاخان معین نظام» «محمدعلی خان»سردار افخم، ملقب به«آقا بالاخان سردار»،«وکیل الدوله»و «سردار اکرم» در زمان انقلاب مشروطه، حاکم رشت و گیلان و از مخالفان مشروطه و از بستگان نزدیک«کامران…

دکتر غنی

«دکتر قاسم غنی» «قاسم غنی»فرزند«سیدعبدالغنی»خانِ کشاورز و مالک، در سال 1272 خورشیدی در سبزوار متولد شد. برای ادامه تحصیلات به دارالفنون رفت و پس از اخذ دیپلم، زبان فرانسه را…