رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

شریف الدوله

«میرزا علیمحمدخان بنی آدم»(شریف الدوله) «میرزا علیمحمدخان وزیر زاده کاشانی شریف الدوله بنی آدم» از تحصیل کرده های مدرسه علوم سیاسی تهران، پسر«میرزا محمدعلی تعجب کاشانی» بود. در سال 1253…

مشیرالدوله

«میرزا جعفرخان مشیرالدوله» «میرزا سید جعفرخان»(مهندس باشی- مشیرالدوله) اصلاً فراهانی و پسر«میرزا محمدتقی وزیر» بود. او در تبریز زیر دست«میرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول»کار می کرد. در سال 1230…

نامه ای برای دادخواهی

نامه ای به ریاست وزرا در زمان«رضاخان»و اعلام دادخواهی«منتصرالدوله»از«جهانشاه خان امیر افشار»   ۲۲ شهرشعبان ۱۳۳۹ مقام منیع حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا دامت عظمته چند روز قبل تلگراف توقیف آقای«منتصرالدوله»رئیس قشون خمسه…

اسفندیارخان

«اسفندیارخان بختیاری» «اسفندیارخان»(صمصام السلطنه سردار اسعد)متولد 1267 هجری قمری و پسر بزرگ«حسینقلی خان ایلخانی بختیاری»بود. در سال 1299 قمری که به همراه پدرش از سفر قشلاقی ایل از خوزستان به…

وداع با ملکه

نماز میت بر جنازه‌«ملکه‌جهان‌»همسر«محمدعلی‌شاه قاجار» در حرم امام حسین(ع) رجب 1367 قمری- سال 1327 خورشیدی عکس از آرشیو هاروارد