رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

بازوبند سلطنتی

این بازوبند که از جمله جواهرات سلطنتی است، به شکل سپر بوده و دسته های آن لولا دارد. میناکاری ظریفی در قسمت پشت آن انجام شده و چنین نقل شده…