رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

دادخواهی منتصرالدوله

نامه ای به ریاست وزراء زمان«رضاخان»و اعلام دادخواهی«منتصرالدوله»از«جهانشاه خان امیرافشار» ۲۲ شهرشعبان ۱۳۳۹ مقام منیع حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء دامت عظمته چند روز قبل، تلگراف توقیف«آقای منتصرالدوله» رئیس قشون خمسه…

تلگرافی از مشیرالدوله

تلگراف«مشیرالدوله»در پی تصرف و تحصن عده ای تظلم خواه در تلگرافخانه و درخواست رفع غائله توسط«حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی» از طهران به زنجان جناب مستطاب شریعتمدار مروج الاحکام«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم»…

شوفرها و کسب و کار کساد

قشر جدید شوفرها همان گاریچیان سابق بودند.که بعد از رواج اتومبیل، کسب و کارشان کساد شد.«مشهدی محمدعلی»از درشکه چی های قدیمی تهران بود که دچار همین مشکل گردید. عبارت«ماشین مشدی…

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.